Phương Thức Thanh Toán

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Hồ Chí Minh

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Sự

Số TK: 19025057061018


Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Sự

Số TK:  99302848899


Các lưu ý quan trọng :

* Sau khi thực hiện thanh toán, Quý khách xin vui lòng gửi xác nhận cho chúng tôi gồm Mã số chuyển tiền hoặc bản sao biên nhận chuyển tiền của người gửi/ ngân hàng thanh toán.

Xin vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao hoặc scan phiếu xác nhận chuyển tiền kèm mã đơn đặt hàng và mã sản phẩm qua salesbf@belovedflower.net

* Bất kỳ thắc mắc nào hoặc không chắc chắn về cách đặt hàng xin vui lòng e-mail cho chúng tôi qua địa chỉ  infobf@belovedflower.net.

Brand3
Brand1
Brand2
Brand
Brand3
Brand